close
Fråga

Får jag ersättning för produktionsförluster när verket står still i samband med att åtgärder genomförs?

Svar

Du kan endast få ersättning för de produktionsförluster som uppstår när miljöåtgärden är genomförd, eftersom syftet är att ersätta förluster av fortvarig karaktär. Det innebär att eventuell produktion som inte kan ske när åtgärderna genomförs, exempelvis för att du tillfälligt måste stänga av turbinerna eller torrlägga en del av vattendraget, inte ersätts.

Fick du svar på din fråga?