close

Meddelanden – kommunikation med din projektledare i Bubblan

I Bubblan finns en meddelandefunktion för att kommunicera skriftligen med din projektledare. För varje projekt kan du skicka och ta emot meddelanden från din projektledare i fliken “Meddelanden”. Klicka på bilderna i guiden nedan för att se dem i större format.

Det är viktigt att all kommunikation som rör projektet sker via Bubblan för att vi ska kunna säkerställa lagring och arkivering av viktig information och korrespondens. Detta underlättar för Fonden om det sker byte av projektledare och det underlättar för uppföljning av vad som sagts och om det sker personalförändringar hos er.

För att komma till meddelandefliken, gå in på ett projekt och klicka på fliken ”Meddelanden:”

Visa alla meddelanden

Som standard visas de senaste 5 meddelandena som skickats i fliken. För att se tidigare meddelanden, klicka på knappen ”Visa alla meddelanden”:

Öppna meddelanden i nytt fönster

Om du vill öppna meddelandehistoriken i ett eget webbläsarfönster, så att du kan läsa dina meddelanden samtidigt som du klickar runt till andra delar av Bubblan, klickar du på knappen ”Öppna i nytt fönster”:

Fick du svar på din fråga?