close
Fråga

Hur ska jag mäta min egenförbrukning?

Svar

För att kunna ansöka om ersättning för egenförbrukning måste den el som du använder själv mätas och dokumenteras. Elen som produceras för förbrukning inom den egna fastigheten ska tydligt gå att särskilja från den el som sålts eller köpts på elnätet. Du hittar information om vilka krav som ställs på mätningen här.

Fick du svar på din fråga?