close

Beräkna ersättning för produktionsbegräsning

1

Produktionsbegränsningen beräknas när din dom har vunnit laga kraft i domstol, det vill säga när den inte längre går att överklaga. För att beräkna produktionsbegränsningens storlek används en beräkningsmodell som Fonden har tagit fram, som vi kallar för Beppe.

2

I Beppe matar du som verksamhetsutövare in uppgifter för din anläggning, och får sedan ut den beräknade produktionen efter genomförda miljöåtgärder. Produktionsbegränsningen är alltså skillnaden mellan din normalårsproduktion innan genomförda miljöåtgärder och din beräknade normalårsproduktion efter åtgärd.

3

När din produktionsbegränsning har beräknats använder du Fondens modell för att få ut ett värde på begränsningen. Denna modellen kallas för Snurran.

4

I modellen matar du in information om normalårsproduktion före respektive efter åtgärd, eventuella nätintäkter och nätkostnader, samt om du har elcertifikatsgrundande produktion. Snurran beräknar sedan värdet på produktionsbegränsningen och hur mycket du ska få i ersättning.

5

När du har gjort klart dina beräkningar laddar du upp dina ifyllda beräkningsmodeller till vårt system Bubblan. Dessa ska läggas in i din genomförandeplan som sedan granskas och godkänns av din projektledare på Fonden.

6

När du har de genomfört miljöåtgärder som domstolen ålagt dig, kan du söka om ersättning för produktionsbegränsning. Ersättningen söker du genom att skapa en utbetalningsansökan i Bubblan.

Fick du svar på din fråga?