close

Beppe

Beräkningsmodellen för produktionsförluster kallas för BEPPE och används för att beräkna produktionsförluster vid fortsatt drift av anläggningen.

Det finns två olika varianter av Beppe beroende på om det finns flödesdata per timme eller dygn att tillgå. För kraftverk där timvärden finns tillgängliga ska modellen BEPPE_1 användas. För kraftverk där timvärden inte finns nyttjas istället dygnsvärden och då ska modellen BEPPE_2 användas.

Nedan kan du ladda ner båda beräkningsmodellerna, samt ett informationsdokument som beskriver hur beräkningarna går till. Instruktioner för hur beräkningsmodellen ska fyllas i finns i respektive beräkningsmodell.

Notera att beräkningsmodellerna laddas ned som .zip-filer och måste packas upp innan de kan öppnas. Beroende på din dators inställningar kan du behöva aktivera redigering innan du kan börja lägga in data i modellen.

Filer för nedladdning:

Fick du svar på din fråga?