close

Ladda upp dokument i Bubblan

Du kan ladda upp dokument som du anser vara relevanta för projektet eller som din projektledare bett dig att ladda upp i Bubblan. Din projektledare kan också ladda upp dokument som de tror att du kan ha nytta av. Här hittar du information om hur du gör för att arbeta med dokument i Bubblan. Klicka på bilderna för att se dem i större format.

För att se befintliga dokument och lägga till nya , gå in på ett projekt och klicka på fliken ”Dokument”:

Ladda upp ett nytt dokument

I dokumentfliken, klicka på knappen ”Nytt dokument”:

På nästa sida behöver du göra tre saker:

  1. Välj vilken typ av dokument det är du laddar upp. Det finns en lista med fördefinierade dokumenttyper att välja på. Finns det inget alternativ som du tycker passar bra, välj ”Annat dokument”.
  2. Därefter klickar du på knappen ”Välj fil” för att leta upp filen du vill ladda upp på din dator.
  3. Det finns möjlighet att ange en notering eller förklaring till dokumentet. Skriv gärna en ordentlig beskrivning så att det blir enkelt för din projektledare att förstå vad dokumentet innehåller.
  4. Om du är huvudkontakt på projektet kan du även välja vilka användare som ska kunna se ditt projekt.
    Alla innebär att alla användare som har access till projektet, inklusive ev. extraanvändare kan se dokumentet. Huvudkontakt och Fonden innebär att endast du som huvudkontakt och projektledare på Fonden kan se dokumentet, det är alltså dolt för eventuella extrakontakter.

När du gjort ovan klickar du på knappen ”Spara” längst ned. Då laddas ditt dokument upp i Bubblan.

Ladda ner ett dokument från Bubblan

För att ladda ner ett dokument från Bubblan, klicka på den lilla ikonen längst till vänster på dokumentets rad:

Redigera ett dokument som du har laddat upp

Om du skulle behöva kan du ändra filnamn, notering och dokumenttyp på ett dokument som du har laddat upp i Bubblan. Det gör du genom att klicka på ikonen som ser ut som en penna på dokumentets rad:

Sortera dokument i mappar

För att det ska bli enklare att hålla ordning på alla dokument som finns uppladdade i Bubblan kan du skapa mappar och sortera in dokumenten i dessa. För att skapa en ny mapp, gå till dokumentfliken och klicka på knappen ”Ny mapp”:

I nästa steg får du skriva in ett namn på mappen, samt om du vill kan du ange en förklaring till vad för dokument du tänker sortera in i mappen. Du som är huvudkontakt kan även välja om mappen ska synas för alla användare, eller om det bara är du som huvudkontakt och Fonden som ska kunna se den.

För att flytta dokument till den nya mappen du har skapat så väljer du att redigera dokumentet enligt instruktionerna ovan. Då får du välja vilken mapp som du vill att dokumentet ska sorteras in i.

Fick du svar på din fråga?