close
Fråga

Vad är alternativregeln för något?

Svar

Om anläggningen skall avvecklas (rivas ut) erbjuder Fonden en möjlighet för dig som verksamhetsutövare att tillämpa en alternativ regel (”alternativregeln”) för att beräkna ersättningen för utebliven produktion.

Alternativregeln innebär att du som verksamhetsutövare ersätts med ett fast belopp samt en rörlig ersättning baserad på din anläggnings normalårsproduktion. Det fasta beloppet är fastställt till 250 000 kr och den rörliga ersättningen är 1 kr per årskilowattimme. Beloppen för alternativregeln fastställs av Fondens styrelse och kan komma att ändras.

Alternativregeln är i första hand anpassad för mindre anläggningar där huvudregeln skulle kunna ge ett lågt värde. Du kan dock själv välja den regel för beräkningen av din ersättning som du föredrar. Ersättningsbeloppen både från Huvudregeln och Alternativregeln visas i Snurran så att du enkelt kan jämföra dem.

Om din anläggning visar förlust enligt Snurran och ska avvecklas utgår inte ersättning för produktionsbegränsningen enligt huvudregeln, då tillämpas istället ersättning enligt alternativregeln.

Fick du svar på din fråga?