close

Genomförda projekt

Här berättar vi om ett par av Fondens genomförda projekt. Du kan också läsa om våra pilotprojekt som genomförts i syfte att testa olika metodiker, samarbetsmodeller och lösningar för samverkan.


Spridningstillstånd enligt Lantmäteriets beslut i ärende LM2019/009345. Fotograf Dag Cederborg, WSP Sverige AB.

Alsterån, pilotprojekt

Alsterån är en 125 km lång å som rinner genom östra Småland. I pilotprojektet, där fokus varit att testa och utvärdera en arbetsmetodik och process för samverkan, ingick 44 dammar och kraftverk. Läs mer…

Lilla Algutstorp

Tråvadsbro kvarns historia går långt tillbaka i tiden, ända till slutet av 1600-talet. Idag finns ett vattenkraftverk i kvarnbyggnades källare. Läs mer…

Forssträcka vid Tråvadsbro Kvarn. Foto: Vattenkraftens Miljöfond.
Flåsjödammen, Ljungan. Foto: Vattenkraftens Miljöfond.

Ljungan, pilotprojekt

Från Helags till Bottenhavet rinner Ljungan, en älv om knappt 40 mil. Det är den åttonde största producenten av vattenkraft av Sveriges älvar och bland de första att anpassas till moderna miljövillkor. Läs mer…

Tidan, pilotprojekt

Pilotprojektet i den västgötska ån Tidan genomfördes från april 2019 och pågick i drygt ett år. Projektets huvudsyfte var att utveckla former för samverkan. Läs mer…

Brokvarn vid Tidan. Foto: Norconsult.
Åman Nedre efter utrivning. Foto: EKOM

Åman Nedre

Kraftverket Åman Nedre var beläget i den nedre delen av skogsälven Åman, som mynnar ut i Vindelälven. 2018 genomfördes en utrivning av anläggningen och berörd del av Åman återställdes till naturligt skick. Läs mer…

Horsabäcks Kvarn

I södra Halland vid Smedjeån ligger Horsabäcks Kvarn vackert belägen. Här har kraften i vattnet tagits till vara sedan mitten av 1700-talet. Efter ett föreläggande från Länsstyrelsen behövde verksamheten söka ett nytt miljötillstånd. Läs mer…

Horsabäcks kvarn i Hallands län.