close

Lilla Algutstorp

”Det var grädde på moset med Vattenkraftens Miljöfond”

Vattenkraftsägare som fått föreläggande om att söka tillstånd och som ansökt i domstol tidigast 1 december 2015 kan också ansöka om finansiering. Vi kallar dessa projekt för retroaktiva. Det allra första som fått stöd från fonden är Lilla Algutstorp i Västra Götaland. Ägaren heter Hugo von Scheele.

Vad var den största utmaningen i att söka tillstånd?
”Att få med alla berörda parter, alla som har rätt att yttra sig. Det är många man först inte tänker på, så man måste leta reda på allihopa – grannar, myndigheter och organisationer. Det är mycket att ta hänsyn till. Jag har en gammal kvarn så då är det historiska aspekter att tänka på.”

Vad tror du är viktigt för att lyckas med sina moderna miljövillkor?
”Det är mycket att undersöka och det behövs professionella personer. Hur ser det ut på botten, vilka fiskar finns, hur kan de ta sig förbi ditt kraftverk. Det tar tid och de bästa är det ont om. Man får ställa sig i kö i god tid.
Sen är det viktigt att hålla sig uppdaterad. Du kan inte rulla tummarna bara för att du har ett tillstånd, utan du måste se till att du fortsätter följa de riktlinjer som gäller.”

Hur känns det nu när allt är klart?
”Jag är nöjd och glad. Jag är oerhört tacksam över Vattenkraftens Miljöfond, att jag kunde få en del av utgifterna återbetalda. Det var grädde på moset!”

Lilla Algutstorp ligger i Vara kommun. Kvarnen uppfördes delvis i slutet av 1600-talet. Den står numera som ensam byggnad efter att den gamla mjölnarbostaden rivits. Kvarnen bildar en så kallad strömfallsfastighet och har en fallhöjd på knappt två meter.

Visa hela rutan