close

Energibranschen tar ansvar

Nio svenska energibolag har gått samman för att finansiera miljöåtgärder i vattenkraftsproduktionen. Tillsammans har de anförtrott 10 miljarder kronor till oss. Det gör Vattenkraftens Miljöfond till den största satsningen på miljön i svenska vatten någonsin.

Pengarna ska betalas ut under 20 år. Vårt mål är att all svensk vattenkraft ska miljöanpassas under denna tiden. Att Sverige då har friskare vattendrag, med långsiktigt hållbara ekosystem.