close

Senarelagd prövningstid för verksamheter med prövningstid februari 2024

8 januari, 2024

Den 21 december beslutade regeringen att de verksamheter som skulle lämnat in sina ansökningar om moderna miljövillkor i februari 2024 får sin prövningstid förskjuten med ytterligare två månader. Detta innebär att dessa verksamheters sista datum för inlämning av ansökan till mark- och miljödomstolen är 1 april 2024.

Prövningstiderna för respektive prövningsgrupp regleras i Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter (2023:950, publicerad 2023-12-28). Klicka här för att ta del av förordningen.

Prövningstiderna för verksamheter med senare prövningstid än 2024 februari har inte ändrats.

Tänk på att du som verksamhetsutövare måste följa NAP:s tidsplan och Fondens process för att kunna erhålla finansiering från Vattenkraftens Miljöfond. Det innebär att du måste ha anmält din verksamhet till Fonden och att det måste finnas en av Fonden godkänd processplan innan du lämnar in din ansökan till mark- och miljödomstolen. Du måste även lämna in din ansökan till mark- och miljödomstolen senast det datum som anges i NAP:s tidsplan.