close

Framflyttad prövningstid för verksamheter med prövningstid 2024 april beslutad

28 mars, 2024

Igår den 27 mars beslutade regeringen att flytta fram prövningstiden för verksamheter med tidigare prövningstid 1 april 2024 med ytterligare två månader, till den 1 juni 2024. Detta innebär att de verksamheter som skulle skickat in sin ansökan om omprövning till domstol senast den 1 april istället ska skicka in sin ansökan senast den 1 juni 2024. 

Övriga prövningstider och dess prövningsgrupper påverkas inte. 

Beslutet publicerades idag den 28 mars i form av en förordning (SFS 2024:180). För att ta del av förordningen, klicka här.

Prövningsgrupper som omfattas av förslaget: 
001 Fjällavrinningsområde 3, Avrinning till Norge inom Umeå MD 
107/108_1 Kustavrinningsområde 8, Onsalahalön m.fl. 
108_E_1 Gullspångsälven nedre 
109_1 Bäveån 
17_1 Åbyälven 
27_1 Tavelån 
3_1 Sangisälven 
008 Kustavrinningsområde 3, Avrinning till Östersjön och Västerhavet inom Växjö MD 
004 Kustavrinningsområde 4, Avrinning till Östersjön inom Östersunds MD 
35_1 Kustavrinningsområde 20, Idbyån 
42_1 Ljungan 
66/67_1 Kustavrinningsområde 16, Norr Bråviken 
68/69_1 Kustavrinningsområde 14, Mellan Söderköpingsån och Vindån 
69_1 Vindån 
65_1 Nyköpingsån 
68_1 Söderköpingsån 
84/85_1 Kustavrinningsområde 15, Hällarydsån 
84_1 Bräkneån