close

Förslag från regeringen om förlängd NAP-paus för verksamheter med prövningstid 2024,0

20 mars, 2024

Den 15 mars föreslog regeringen att ansökningsdatumet i nationella planen för verksamheter med nuvarande prövningstid 2024 april ska flyttas fram med ytterligare två månader. Det innebär att de verksamheter som skulle skickat in sin ansökan om omprövning till domstol senast den 1 april istället föreslås få prövningstid och senaste datum för inlämning den 1 juni 2024. 

Övriga prövningstider och dess prövningsgrupper påverkas inte utan föreslås ligga fast. 

Förslaget är ännu inte beslutat, men förväntas tas av regeringen den 27 mars. 

Mer information om regeringens förslag finns att läsa på deras hemsida: https://regeringen.se/pressmeddelanden/2024/03/regeringen-flyttar-fram-pausen-av-omprovningen-av-vattenkraftens-miljotillstand-till-1-juni-for-vissa-aktorer/ 

Prövningsgrupper som omfattas av förslaget: 
001 Fjällavrinningsområde 3, Avrinning till Norge inom Umeå MD 
107/108_1 Kustavrinningsområde 8, Onsalahalön m.fl. 
108_E_1 Gullspångsälven nedre 
109_1 Bäveån 
17_1 Åbyälven 
27_1 Tavelån 
3_1 Sangisälven 
008 Kustavrinningsområde 3, Avrinning till Östersjön och Västerhavet inom Växjö MD 
004 Kustavrinningsområde 4, Avrinning till Östersjön inom Östersunds MD 
35_1 Kustavrinningsområde 20, Idbyån 
42_1 Ljungan 
66/67_1 Kustavrinningsområde 16, Norr Bråviken 
68/69_1 Kustavrinningsområde 14, Mellan Söderköpingsån och Vindån 
69_1 Vindån 
65_1 Nyköpingsån 
68_1 Söderköpingsån 
84/85_1 Kustavrinningsområde 15, Hällarydsån 
84_1 Bräkneån