close

En uppdaterad faunapassage i Smedjeån

27 november, 2023

I södra Halland vid Smedjeån ligger Horsabäcks Kvarn vackert belägen. Här har kraften i vattnet tagits till vara sedan mitten av 1700-talet. Efter ett föreläggande från Länsstyrelsen behövde verksamhetsutövaren som äger verksamheten söka ett nytt miljötillstånd och genomföra miljöanpassningar vid vattenkraftverket. Nu är den nya fiskvägen på plats och anläggningens elproduktion har blivit än mer hållbar.

Omlöpet kom på plats under sensommaren 2021 och är cirka 60 meter långt, vilket kompenserar för fallhöjden på omkring 2,9 meter. Här går ett konstant flöde om 400 liter per sekund, året runt. Det innebär att om det är ont om vatten i Smedjeån behöver intaget till turbinen stängas och allt vatten får lov att spillas i omlöpet i stället. Den gamla fiskvägen finns idag kvar som ett minne i landskapet, men är torrlagd.

Horsabäcks kvarn ligger vid Smedjeån i Laholms kommun i Hallands län.

Förbi kvarnen går vandringsleden Hallandsleden, vilket innebär att kvarnen får besökare som stannar till för att titta på anläggningen. Även lokalbefolkningen har visat intresse för förändringarna.

– Många som tittar tycker det är fint och att omlöpet smälter in i naturen. Med åren blir det ju också mer grönska; gräs mellan stenarna som kommer tillbaka och buskar som växer upp igen, berättar verksamhetsutövaren Yvonne.

Läs mer om projektet Horsabäcks Kvarn.

Retroaktiva projekt

Utöver de projekt som ingår i nationella planen för omprövning av vattenkraften så finansierar även Fonden vissa så kallade retroaktiva projekt. Ett retroaktivt projekt är en vattenkraftsverksamhet som fått ett föreläggande från Länsstyrelsen att ansöka om tillstånd med moderna miljövillkor nära inpå antagandet av den nationella planen.