close

Beräkningsmodell för produktionsbegränsning med flödesdata per timme

13 december, 2021

Nu finns Fondens beräkningsmodell för produktionsbegränsningar med flödesdata per timme tillgänglig här på Fondens hemsida. Modellen kallas för BEPPE_1 och används för att beräkna hur stor produktionsbegränsningen blir till följd av anpassning till moderna miljövillkor.

Sedan tidigare har beräkningsmodellen som använder flödesdata med dygnsupplösning funnits tillgänglig, denna kallas för BEPPE_2. Det avgörande för vilken modell som ska användas är vilken flödesdata som finns tillgänglig för platsen där kraftverket ligger. Som huvudregel ska flödesdata per timme användas, men om sådana mätningar inte finns att tillgå kan istället flödesdata per dygn användas.

Mer information om hur modellerna fungerar och själva beräkningsmodellerna hittar du här.

Om du har ett pågående projekt hos Fonden och har frågor kring beräkningen av produktionsbegränsningar kan du alltid kontakta din projektledare via vårt system Bubblan. Om du inte har ett projekt hos Fonden kan du istället maila till info@vattenkraftensmiljofond.se.