close

Vattendagarna 2021: biologisk mångfald i vattenmiljö

22 oktober, 2021

Den 13-15 oktober anordnade Sveriges förening för limnologi konferensen Vattendagarna i Östersund. Vattendagarnas tema detta år var biologisk mångfald i vattenmiljö med kopplingar till konnektivitet, miljöåtgärder och klimat.

Fonden var på plats med VD Anna Jivén och projektledare Sara Grettve, som under fullspäckade dagar fick ta del av intressanta föredrag. Flera av föredragen berörde miljöförbättrande åtgärder för vattendrag med vattenkraft och genomförandet av den nationella planen. Programmet var dock brett och innehöll också intressanta exempel på vattenrestaureringsprojekt och föredrag om hur klimatförändringar påverkar vattendrag.

– Det var många intressanta föredrag. Höjdpunkten var nog att träffa alla konferensdeltagare efter mer än ett år av digitala event. Roligt också att deltagandet på Vattendagarna var så brett med representanter från myndigheter, akademi, verksamhetsutövare, intresseorganisationer, med flera, säger Anna.  

En programpunkt stod Fondens projektledare Sara för tillsammans med Bart de Wachter från Länsstyrelsen i Jämtlands län och Elisabeth Undén från Havs- och vattenmyndigheten (fd projektledare på Fonden). De presenterade resultaten från pilotprojekt Ljungan.

– Vi hoppas att projektets resultat ska komma till användning i samverkan för Ljungan och Gimån som nu påbörjats, men också i övriga samverkansprocesser, berättar Sara.

Rapporterna från pilotprojektet i Ljungan finns att ta del av här.

Sara Grettve från Vattenkraftens Miljöfond presenterade resultaten från pilotprojektet Ljungan tillsammans med Bart de Wachter från Länsstyrelsen i Jämtlands län och Elisabeth Undén, HaV (fd projektledare på Fonden) under Vattendagarna 2021.