close
Fonden • 23 januari, 2024

”Vattenmiljö eller vattenkraft?” tilldelas uppsatsstipendium

Varje år erbjuder Vattenkraftens Miljöfond en praktikplats med möjlighet att skriva examensarbete till en juriststudent från Göteborgs Universitet. Vår första praktikant, Axel Halvarson, har nu tilldelats 2023 års uppsatsstipendium från Västsvenska Miljörättsföreningen för uppsatsen ”Vattenmiljö eller vattenkraft – En analys av ramvattendirektivets implementering till följd av den nationella omprövningen av vattenkraft”.