close

Vårens examensarbeten

26 februari, 2023

Vårterminen 2023 stöttar Fonden två examensarbeten inom kostnadseffektiva miljöanpassningar av vattenkraftverk. De två KTH-studenterna Michelle och Melina ska fördjupa sig inom biotopvårdande åtgärder i naturfåror respektive naturlika fiskvägar.

I mitten av januari besökte de två ingenjörsstudenterna Fondens kontor i Göteborg för en intensivkurs i NAP, Fondens roll samt vattenkraftsteknik. Enligt studenterna var kursens höjdpunkt studiebesöket till kraftverket Jonsered i Säveån och den tillämpade övningen i att identifiera och namnge olika komponenter och dess funktion i vattenkraftsanläggningar.

Fondens projektledare Joakim som kommer att handleda de båda studenterna berättar: ”Det är väldigt inspirerande att coacha studenter, de har så mycket driv och energi som liksom smittar av sig. Vi är väldigt glada att Michelle och Melina valt att skriva sina examensarbeten om vattenkraft!”

Michelle och Melina som studerar på KTH kommer skriva sina examensarbeten om miljöanpassningar av vattenkraftverk.