close

”Vattenmiljö eller vattenkraft?” tilldelas uppsatsstipendium

23 januari, 2024

Varje år erbjuder Vattenkraftens Miljöfond en praktikplats med möjlighet att skriva examensarbete till en juriststudent från Göteborgs Universitet.

Vår första praktikant, Axel Halvarsson, har nu tilldelats 2023 års uppsatsstipendium från Västsvenska Miljörättsföreningen för uppsatsen ”Vattenmiljö eller vattenkraft – En analys av ramvattendirektivets implementering till följd av den nationella omprövningen av vattenkraft”.

Motiveringen löd:

  • Bra och relevanta frågeställningar som också besvaras i möjlig mån med hänsyn till förutsättningarna
  • Strukturerad arbetsmetod som också är noggrant beskriven
  • Studenten har satt sig in i ett komplext ämne såsom det svenska energisystemet och vattenkraftens roll i detta samt vattenkraftens påverkan på vattenmiljön
  • Studenten har också gått igenom ett gediget underlag i form av ett stort antal tillståndsansökningar.
Triss i Fondens juristpraktikanter vid utdelningen av Västsvenska Miljörättsföreningens uppsatsstipendium. Johanna Zettersten, stipendiat Axel Halvarsson och Madeleine Linder.

Axel har nu gått vidare i sin karriär och är tingsnotarie i Vänersborg. Vi på Fonden är så glada över att fått vara med en bit på hans resa och tackar för den gedigna uppsatsen och ett gott samarbete under tiden hos oss.

Vi vill också tacka vår andra juristpraktikant Madeleine Linder som just gått vidare till Settervalls Advokatbyrå, och välkomna vår tredje; Johanna Zettersten som börjar hos oss i dagarna.