close

Strömvattenlevande organismer hittar tillbaka till den återskapade forsen i Åman Nedre

5 januari, 2022

Utöver de projekt som ingår i nationella planen för omprövning av vattenkraften så finansierar även Fonden vissa så kallade retroaktiva projekt. Ett retroaktivt projekt är en vattenkraftsverksamhet som fått ett föreläggande från Länsstyrelsen att ansöka om tillstånd med moderna miljövillkor nära inpå antagandet av den nationella planen.

Åman Nedre efter utrivning och återställande av strömsträcka. Foto: EKOM

Retroaktiva projekt har under vissa förutsättningar också rätt att ansöka om ersättning från Fonden. Ett av dessa projekt som Fonden har finansierat är utrivningen av kraftverket Åman Nedre i Västerbotten. Ägare till anläggningen var Skellefteå Kraft.

2018 revs kraftverket, utskovsdamm och övriga anläggningsdelar och berörd del av Åman återställdes till naturligt skick. I och med utrivningen återskapades fria vandringsvägar samt värdefull strömvattenbiotop. Vid uppföljande elfisken ett år efter utrivningen kunde en markant ökning i diversitet noteras.

Sandra Åström, miljösamordnare på Skellefteå kraft, berättar: ”Särskilt roligt är det förstås att se att naturen snabbt återhämtar sig efter den inverkan som utrivningen medfört samt att strömvattenlevande organismer hittat tillbaka till den återskapade forsen.”

Läs mer om projektet i Åman Nedre här.