close

Slutrapporter från pilotprojekt Ljungan

9 juni, 2021

Vattenkraftens Miljöfond har drivit pilotprojektet i älven Ljungan tillsammans med Länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län samt verksamhetsutövare i Ljungan. Projektets syfte var att utarbeta och testa arbetsmetoder för regional samverkan enligt förslag till nationell plan, och till att ta fram underlag för samordnade prövningar i Ljungans huvudavrinningsområde inklusive Gimån.

Under projektets gång har material som är relevant för samverkan i Ljungan och Gimån tagits fram, men också mer generellt gångbart material, exempelvis kring processflödet i omprövningsförfarandet. Projektet har också skapat många värdefulla erfarenheter inför kommande samverkansprocesser.

Klicka här för att ta del av det framtagna materialet från projektet.