;
close
Vattenförvaltning • 4 maj, 2021

Synpunkter på vattenmyndigheternas samråd

Fonden har lämnat in sina synpunkter på vattenmyndigheternas samråd och förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft, som avser vattenförekomster med vattenkraft som ska prövas enligt nationell plan för moderna miljövillkor under perioden 2022-2024. Fokus i Fondens yttrande är den kritiska frågan om undantag och mindre stränga krav, framför allt för vattenkraftverk som […]

+ bakåt
+ nästa