close
Fonden • 23 april, 2020

Krav på upphandlingar och utbetalningsunderlag

För att underlätta för dig som avser att ansöka om medel från Vattenkraftens Miljöfond har vi tagit fram ett dokument som beskriver vad du ska tänka på när du väljer leverantörer till ditt projekt, samt vilka underlag som du behöver tillhandahålla när du söker medel från Fonden. Klicka här för mer information.

+ bakåt
+ nästa