close

Ytterligare förlängning av NAP-pausen föreslås av regeringen

14 maj, 2024

Den 8 maj kom ett förslag från regeringen om att ansökningsdatumen i nationella planen ska flyttas fram med ytterligare 13 månader för prövningsgrupper med nuvarande prövningstid 1 juni 2024, och med 12 månader för samtliga övriga prövningsgrupper. Förslaget är ännu inte beslutat, men förväntas tas av regeringen inom de närmsta veckorna.

Ändringen innebär att de prövningsgrupper som enligt nu gällande bestämmelser ska ge in en ansökan till domstol senast den 1 juni 2024, i stället ska ge in en ansökan senast den 1 juli 2025. Tidpunkten för övriga prövningsgrupper att ge in en ansökan flyttas fram ett år. Exempelvis ska de prövningsgrupper som enligt nu gällande bestämmelser ska ge in ansökan senast den 1 september 2024, i stället ska ge in ansökan senast den 1 september 2025. Hela förslaget till uppdaterad tidsplan finns på denna länk.

Enligt regeringens pressmeddelande är syftet med den förlängda pausen att få tid att ta fram och besluta om de författningsändringar och andra åtgärder som behövs för att förbättra omprövningsprocessen. Mer information om regeringens förslag finns att läsa på deras hemsida: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2024/05/regeringen-forlanger-pausen-av-vattenkraftens-omprovning-till-1-juli-2025/