close

Rapporter från pilotprojektet i Alsterån

2 november, 2020

Pilotprojektet i Alsterån, vilket även inkluderar Badebodaån, påbörjades i april 2019, med syftet att testa och utvärdera en arbetsmetodik och process för samverkan.

Fokus i projektet har varit hur underlag för att kunna bedöma effektiva miljöåtgärder för en del av eller ett helt avrinningsområde och identifiera avvägningar mellan miljönytta och tillgång till vattenkraftsel. Totalt har 44 dammar och kraftverk omfattats av projektet.

Nu finns samtliga rapporter från pilotprojektet tillgängliga här.

Blomsterström i Alsterån. Spridningstillstånd enligt Lantmäteriets beslut i ärende LM2019/009345. Fotograf Dag Cederborg, WSP Sverige AB.