close

Gullspångsälven Silverhyttans kraftstation

15 juni, 2021

Ovan syns del av omlöp som installerades 2013 i anslutning till Silverhyttans kraftstation, norr om Karlskoga. Anläggningen är inte med i NAP utan besöket genomfördes i syfte att ta del av goda exempel på miljöanpassning.