close

Rapport från platsbesök vid Nedre Gullspångsälven

17 juni, 2021

I början av maj besökte Fonden majoriteten av anläggningarna i Nedre Gullspångsälven, vilket utgör en stor prövningsgrupp både till yta och antal anläggningar. Nedre Gullspångsälven har sitt inlopp vid sjön Torrvarpen, i nivå med Grythyttan, och mynnar ut i Vänern.

Under två intensiva dagar genomfördes besök på 10 anläggningar, där samtliga verksamhetsutövare bjöd av sin tid med väl förberedda visningar av verksamheterna. Anläggningarna är många och av varierande typ och storlek.

Del av omlöp som installerades 2013 i anslutning till Silverhyttans kraftstation, norr om Karlskoga. Silverhyttans kraftstation är inte med i NAP, men besöktes i syfte att ta del av goda exempel på miljöanpassning.


Fondens projektledare i Örebro, Stéphanie och Johanna, kommer båda två att gå på föräldraledighet i höst. Därför deltog Anna som är Fondens VD vid platsbesöken.

”Att få uppleva den rika kulturhistoriska miljö som finns runt Gullspångsälven var väldigt fint. Många vattenkraftsanläggningar längs älven ligger vid gamla bruk, omgivna av milsvida skogar. Där har vattenkraften länge utgjort en förutsättning för industrin.” berättar Anna.

Vi passar på att tacka för trevliga mottaganden och planerar nu för resterande platsbesök inom prövningsgruppen, som ska gå in med ansökan till domstol i februari 2023.

Torrfåra och utskov i anslutning till Älvestorps kraftstation, tillhörande Karlskoga Energi, med tre anläggningar i följd i Svartälven mellan Grythyttan och Karlskoga. Till vänster syns ruinen från en tidigare spiksmedja. Redan i slutet på 1800-talet nyttjade smedjan kraften i det strömmande vattnet på platsen där Älvetorps kraftstation nu ligger.