close

Pilotprojektet i Tidan

16 september, 2020

Projektet i Tidan påbörjades i april 2019. Projektgruppen startade med vattenkraftsägare, länsstyrelserna i Västra Götaland och Jönköping, vattenmyndigheten i Västerhavet och Vattenkraftens Miljöfond. Projektet resulterade i fyra scenarier för åtgärder, som lyfte och vägde olika nyttor och kostnader mot varandra.

Avrinningsområdet Tidan ska omprövas enligt den nationella planen år 2029. Nu finns samtliga rapporter från pilotprojektet tillgängliga här.

Brokvarn vid Tidan. Foto: Norconsult.