close

Nu öppnar anmälan för verksamheter med prövningstid september 2025

1 september, 2022

Från och med idag, den 1 september 2022, kan de vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel som enligt nationella planen ska lämna in sin ansökan till mark- och miljödomstolen senast den 1 september 2025 anmäla sig till Fonden.

Fondens uppskattning är att det handlar om ungefär 75 verksamheter fördelat på fyra prövningsgrupper; Alsterån, Oreälven, Gideälven och biflöden Svartälven.

I skrivande stund har 358 verksamheter antagits som projekt inom ramen för den nationella planen till Vattenkraftens Miljöfond. 45 av dessa ska lämna in sin ansökan till mark- och miljödomstolen senast idag.

För dig som har en verksamhet med prövningstid i september 2025 finns mer information om hur du anmäler dig till Fonden via länkarna nedan.