;
close

Kriterier för att bli antagen till Fonden

För att kunna bli antagen och erhålla finansiering från Fonden måste dels du som verksamhetsutövare följa de regler och krav som anges i Allmänna villkor, och dels måste din anläggning:

  • Bedriva vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel i Sverige;
  • Vara anmäld till den nationella planen för moderna miljövillkor (NAP)
  • Vara anmäld till Vattenkraftens Miljöfond

Med ”vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel” avses en vattenverksamhet som innebär vattenreglering, vattenbortledning, vattenöverledning eller annan påverkan på vattnets flöde, samt att verksamheten är avsedd för produktion av el genom omvandling av energin i strömmande vatten, eller att det kan påvisas att verksamheten när den påbörjades var avsedd för sådan produktion.

Avsedd för produktion av vattenkraftsel?

När vattenverksamheten påbörjades ska den ha varit avsedd att utgöra ett led i produktion av vattenkraftsel.

Detta innebär att syftet med anläggningen, då den byggdes eller utformades, ska ha varit att dämma upp för att samla vatten, så att det kan ledas till en anläggning som tar till vara på kraften i ett det strömmande vattnet för att producera el. Som exempel anges att om en dämning när den påbörjades inte var avsedd för elproduktion, så ska den pågående dämningen inte anses vara en vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel. Detta gäller även om dämningen vid någon tidpunkt efter dess tillkomst har haft – men inte längre har – en sådan funktion.

Visa hela rutan

Om din anläggning är en damm gäller att dammen uppfyller minst ett av nedan krav:

  • Dammen ingår i vattenkraftverkets tillstånd
  • Dammen har ett påbyggnadstillstånd eller ändringstillstånd till vattenkraftverkets tillstånd
  • Dammen har ett eget tillstånd med verksamhetsutövarsamband till kraftverket eller kraftverken
  • Dammen har ett miljömässigt, tekniskt och verksamhetsutövarsamband med vattenkraftverket eller kraftverken

För utrivning av en anläggning gäller specifika regler, se mer här.

Fick du svar på din fråga?