close

Årsuppdatering av värderingsmodellen för produktionsbegränsningar

28 januari, 2022

Nu finns Vattenkraftens Miljöfonds värderingsmodell för produktionsbegränsningar med uppdaterade parametrar för år 2022.

Värderingsmodellen kallas Snurran och uppdateras med nya uppgifter om elprisscenarion och elcertifikatpriser i början på varje kvartal. En gång om året uppdateras även parametrar för valutakursscenario, inflationsscenario, DoU- och förnyelsekostnader, samt prognosticerad långsiktig elprisutveckling. Vid behov uppdateras ytterligare parametrar så som tillämpad kalkylränta och långsiktig inflation.

Parametrarna inhämtas från externa och öppet tillgängliga källor. Mer information om detta finns i dokumentet Information om värdering av produktionsbegränsning.

Vid värdering av produktionsbegränsningar ska alltid den senast tillgängliga versionen av värderingsmodellen Snurran användas. Du hittar den nya och tidigare versioner av modellen för nedladdning här.

Vid frågor om Snurran är du välkommen att maila dem till info@vattenkraftensmiljofond.se.