close

Anmälan för verksamheter med prövningstid september 2026 har öppnat

26 september, 2023

Sedan den 1 september 2023 kan verksamheter som enligt den nationella planen har prövningstid i september 2026 anmäla sig till Vattenkraftens Miljöfond. Detta är de verksamheter som i den ursprungliga tidsplanen hade prövningstid i september 2025.

De prövningsgrupper som har prövningstid i september 2026 är Alsterån, Oreälven, Gideälven och biflöden Svartälven.

Totalt har nu fler än 400 verksamheter antagits för finansiering från Vattenkraftens Miljöfond inom ramarna för den nationella planen.

För dig som har en verksamhet med prövningstid i september 2026 eller tidigare finns mer information om hur du anmäler dig till Fonden via länkarna nedan.