close

Vårmöte hos Norrlands vattenkraftsförening

30 mars, 2022

För några veckor sedan fick Fonden en inbjudan att medverka på Norrlands vattenkraftsförenings vårmöte, en inbjudan som vi såklart inte kunde motstå! Två av Fondens projektledare, Sara och Åsa, tog sig därför till ett Mellansel i strålande vårvinterväder.

På mötet medverkade ett tjugotal medlemmar från Norrlands vattenkraftsförening. Många ansikten var bekanta för oss på Fonden, medan några var nya och i startgroparna för att påbörja sin resa mot moderna miljövillkor.

En fråga som vi på Fonden ofta får handlar om vad Fondens roll inom den nationella planen är. Under mötet låg därför vårt fokus på att reda ut rollerna och vad Fondens primära syfte och uppgift är.

Fonden har till uppdrag att hjälpa vattenkraftsägare att finansiera de miljöåtgärder som beslutas av domstol inom ramen för nationella planen. Att anmäla sig till och ta del av Fondens medel är frivilligt. Som verksamhetsutövare ansvarar man själv för sin anläggning, att följa den nationella planen och att driva sin process hos Fonden för att kunna erhålla ersättning för omprövningen och implementeringen av miljöåtgärder.

Projektledarna på Fonden har till uppdrag att hjälpa verksamhetsutövare genom Fondens process för att erhålla finansiering, att stötta i användningen av Fondens olika verktyg samt att stötta verksamhetsutövare under omprövningsprocessen. Fonden kan också medverka som en neutral part i samverkansprocessen, men det är länsstyrelserna som ansvarar för att driva och äga samverkansprocessen och de frågor som ska behandlas där.

Fondens projektledare Sara tillsammans med Magnus Olofson, ordförande i Norrlands vattenkraftsförening, framför Gottne kraftverk.

Dagen avslutades med ett platsbesök i Gottne kraftverk som ägs och drivs av Magnus Olofsson, tillika ordförande i Norrlands vattenkraftsförening. Gottne kraftverk är att beskriva som en liten pärla vid Moälven med sitt vackra svalltorn i trä och 100-åriga historia. Någon kilometer uppströms ligger intaget till tuben och för att ta oss dit fick vi balansera på förrädisk skare, i ett fantastiskt vårvinterlandskap. På den frusna älvfåran strax nedanför höll en liten utterfamiljen oss sällskap samtidigt som de lekte och mumsade fisk på isblocken.

Vi vill rikta ett varmt tack till Norrlands vattenkraftsförenings för att vi fick vara med på vårmötet. Ett särskilt tack till Magnus som gav oss möjligheten att få besöka Gottne kraftverk, samt till den lilla utterfamiljen som berikade visiten med en oförglömlig naturupplevelse.