close
Nationella planen • 20 januari, 2023

Ny tidsplan för NAP beslutad av regeringen

Den 12 januari 2023 antog regeringen den nya tidsplanen för den nationella planen. Tidsplanen anger vid vilket datum som verksamheter i respektive prövningsgrupp ska ha lämnat in sina ansökningar om moderna miljövillkor till mark- och miljödomstolen. Den uppdaterade tidsplanen träder i kraft den 30 januari 2023 och finns att läsa här. I den uppdaterade tidsplanen […]