close

Ny tidsplan för NAP beslutad av regeringen

20 januari, 2023

Den 12 januari 2023 antog regeringen den nya tidsplanen för den nationella planen. Tidsplanen anger vid vilket datum som verksamheter i respektive prövningsgrupp ska ha lämnat in sina ansökningar om moderna miljövillkor till mark- och miljödomstolen. Den uppdaterade tidsplanen träder i kraft den 30 januari 2023 och finns att läsa här.

I den uppdaterade tidsplanen skjuts prövningstiderna från och med 1 februari 2023 ett år fram i tiden. Detta innebär exempelvis att du som har en verksamhet som enligt den ursprungliga tidsplanen skulle lämna in din ansökan till domstolen den 1 februari 2023 istället ska lämna in den 1 februari 2024.

Om din verksamhet har en prövningstid som redan passerat (dvs med inlämning till domstolen under 2022) fortgår prövningen av din verksamhet enligt den ursprungliga planen.

Precis som tidigare kan verksamheter ansöka om att antas till Vattenkraftens Miljöfond 36 månader innan prövningstiden enligt tidsplanen. Det innebär att möjligheten att anmäla sig till Fonden anpassas till den nya tidsplanen när förordningen träder i kraft, och därmed skjuts på ett år jämfört med den ursprungliga tidsplanen.

Har du frågor om vad detta innebär för just din verksamhet är du välkommen att kontakta din projektledare på Fonden eller maila oss på info@vattenkraftensmiljofond.se.