close
Fonden • 12 april, 2023

Holmen ny finansiär av Vattenkraftens Miljöfond

Sedan februari 2023 har Holmen AB gått in som medfinansiär i Vattenkraftens Miljöfond. Att Holmen ansluter som finansiär innebär att Fonden nu finansieras av de nio största vattenkraftsproducenterna i Sverige, och att branschen står än mer samlad i sitt åtagande att solidariskt medfinansiera anpassningen av den svenska vattenkraften till moderna miljövillkor.