close

Holmen ny finansiär av Vattenkraftens Miljöfond

12 april, 2023

Sedan februari 2023 har Holmen AB gått in som medfinansiär i Vattenkraftens Miljöfond. Holmen AB äger och driver via sitt dotterbolag Holmen Energi AB 21 hel- eller delägda vattenkraftverk, belägna i bland annat Iggesundsån, Motala Ström och Faxälven. Totalt producerar Holmen Energis del i anläggningarna 1 100 GWh per år.

Att Holmen ansluter som finansiär innebär att Fonden nu finansieras av de nio största vattenkraftsproducenterna i Sverige, och att branschen står än mer samlad i sitt åtagande att solidariskt medfinansiera anpassningen av den svenska vattenkraften till moderna miljövillkor.

Läs mer om Fonden och bolagen som ligger bakom satsningen här.

Foto: Holmen Energi AB.