close

Studiebesök vid Spjutmo kraftverk

28 mars, 2023

Vid Spjutmo kraftverk som ägs av Fortum pågår just nu anläggandet av en nästan 600 meter lång teknisk fiskväg förbi dammen och kraftverket. I början på mars var Fonden på ett mycket intressant studiebesök vid anläggningen.

På grund av den höga fallhöjden och förutsättningarna runtom anläggningen byggs fiskvägen likt ett parkeringsgarage i flera våningar. För att locka in fiskarna installeras en mammutpump som ska tillföra extra lockvatten.

Utöver fiskvägen installeras även ett snedställt höj- och sänkbart fingaller med fiskavledare för att underlätta för nedströms vandrande fisk. Åtgärderna syftar till att gynna bestånden av öring och harr i Dalälven och planeras bli klara under 2023.

Stort tack till Fortum för ett lärorikt studiebesök!

Fondens medarbetare tillsammans med Marco Blixt från Fortum inspekterar en del av den blivande fiskvägen vid Spjutmo kraftverk.