close

Rapport från platsbesök vid retroaktiva projekt

6 maj, 2022

Utöver de projekt som ingår i nationella planen för omprövning av vattenkraften finansierar även Fonden vissa så kallade retroaktiva projekt. Ett retroaktivt projekt är en vattenkraftsverksamhet som fått ett föreläggande från Länsstyrelsen att ansöka om tillstånd med moderna miljövillkor nära inpå antagandet av den nationella planen. Dessa verksamheter har under vissa förutsättningar rätt att ansöka om ersättning från Fonden. Fondens projektledare Hanna och Josef har besökt de sju retroaktiva projekt som just nu pågår i trakterna norr om Gävle.

En av anläggningarna som besöktes var Brattforsens kraftverk. Brattforsens kraftverk är något så ovanligt som en småskalig anläggning som sitter insprängd i berget, precis som flera av de riktigt stora anläggningarna gör.

Siw och Olof, ägare av Brattforsens kraftverk, på bron över den vackra Brattforsen.

Olofs farfar köpte verket i mitten på 60-talet och stationen byggdes av byn under tidigt 1900-tal. Nu ska anläggningen miljöanpassas, vilket Olof Berggren och Siw Burman påbörjade under sommaren 2020. Längst upp i intagskanalen har de gjutit ett fundament till ett nytt intagsgaller och anpassningen beräknas vara klar i år efter sommaren.

Kraftverket använder endast en del av Öreälvens flöde och majoriteten av vattnet forsar fritt ned för det mäktiga fallet. Vid detta platsbesök var det mycket vatten i forsen, men Siw och Olof berättar att när vårfloden varit som störst har vattnet varit flera meter högre. Brattforsen är ett uppskattat utflyktsmål för de som bor i byn med sina branta klippsidor och dånande fors.

Ett annat stopp på resan blev längre söderut i Hälsingland. I Tensberg söder om Los mötte Hans och Siv Johansson upp vid kraftverket som de ägt i mer än 20 års tid. Beaktansvärt på platsen är den nygamla trätuben på 182 meter som löper mellan damm och kraftverk. Orginaltuben behövde bytas ut och då införskaffade Hans och Siv en begagnad tub från Skellefteå Kraft. Tuben fraktades ner till Tensberg i elva meter långa sektioner innan paret monterade den på sin nya plats. Tuben leder vattnet genom en francisturbin kopplad till en synkrongenerator på 125 kW.

Hans som äger Tensbergs kraftverk framför kraftverkets tilloppstub.

Anläggningen har sedan en tid tillbaka fått ett nytt tillstånd med moderna miljövillkor och planering pågår för bland annat installation av ett fingaller samt ett naturlikt omlöp. Tuben däremot – den förblir orörd!

Fonden riktar ett varmt tack till samtliga verksamhetsutövare som har tagit sig tid att visa sina anläggningar och som har medverkat vid platsbesöken.