close

Rapport från platsbesök i Bergslagen och Västernorrland

8 oktober, 2021

I september månad har Fonden hunnit med att besöka anläggningar på flera ställen runt om i landet. Att besöka verksamhetsutövarna för att få se deras anläggningar är en viktig del i Fondens arbete. Det underlättar för att få en tydlig visuell bild av vad som är föremål för prövning, men det är framför allt värdefullt för att bygga relationer och skapa ett gott samarbete för processen som sträcker sig flera år framåt i tid.

Här redogör Fondens projektledare för genomförda platsbesök i Bergslagen och i Västernorrland.

BERGSLAGEN

Med fokus på att besöka några av de så kallade retroaktiva projekten där miljöåtgärder redan genomförts reste Ola, Josef och Maja till Bergslagen. Under två dagar besöktes flera olika anläggningar i Arbogaån, Storån och Hedströmmen.

Naturlik fiskväg vid Rällsälvs kraftverk.

Här bjöd platsbesöken på fina exempel på naturlika fiskvägar, flyktrännor, biotopvårdande åtgärder, och återställning av naturmiljön efter utrivning. Det blev även en avstickare till centralt belägna Turbinbron i Västerås för att få se den prisbelönta faunapassagen – ett fantastiskt exempel på hur både miljöns behov, kraftproduktion och andra samhällsintressen kan tillgodoses.

”Det var väldigt roligt och lärorikt att få se hur man resonerat vid genomförandet av miljöåtgärderna och inte minst hur bra det kan bli” berättar Josef, projektledare på Fonden.

Faunapassage i stadsmiljö vid Turbinbron i Västerås.

VÄSTERNORRLAND

Den sista veckan i september styrde Fondens projektledare Åsa och Sara kosan mot Västernorrland. Färden gick från Örnsköldsvik och ner mot Ånge, på slingriga landsvägar genom ett landskap av brinnande trädtoppar och en färgsprakande konfetti så långt ögat kunde nå.

Under veckan besöktes tolv anläggningar i vitt skilda storleksordningar. Den inleddes med besök på ett av de mindre kraftverken i området; ett gårdsverk med en årlig produktion om cirka 900 kWh för primärt husbehov.

Intagsdamm till Grössjö kraftverk, beläget i Kramfors kommun.

Därefter spenderade Åsa och Sara en heldag tillsammans med Fortum för att besöka deras tre anläggningar i Ljungan; Parteboda, Hermansboda och Ljunga. Denna dag följde även representanter från Länsstyrelsen i Västernorrland med, vilket bidrog till intressanta och konstruktiva diskussioner gällande potentiella miljöåtgärder. Såväl Fortum som Länsstyrelsen och Fonden ställde sig mycket positiva till den dialog och tongång som genomsyrade mötet.

”Varje anläggning är unik och alla verksamhetsutövare har olika utgångspunkter i frågan. Men gemensamt för samtliga kraftverk, oavsett storlek, är den tydliga stolthet och det engagemang som alla verksamhetsutövare har. Alla har viljan att arbetet de är mitt uppe i eller står inför ska leda till något gott; att vi tillsammans ska uppnå en hållbar produktion av vattenkraftsel” berättar Åsa.

Vackra höstvyer vid hålldammen nedströms Parteboda kraftverk i Ljungan.

Fonden riktar ett varmt tack till samtliga verksamhetsutövare som har tagit sig tid att visa sina anläggningar och som har medverkat vid platsbesöken.

Aktuellt