close

Krav på upphandlingar och utbetalningsunderlag

23 april, 2020

För att underlätta för dig som avser att ansöka om medel från Vattenkraftens Miljöfond har vi tagit fram ett dokument som beskriver:

  • Vad du behöver tänka på när du handlar upp leverantörer inför din prövning eller för genomförandet av miljöåtgärder (t.ex. jurister, konsulter, och entreprenad) och vilka krav du ska ställa på dem.
  • Vilka underlag som du behöver tillhandahålla när du söker ersättning från Fonden.
  • Vilka kostnader som Fonden ersätter, samt exempel på kostnader som inte ersätts.

Dokumentet är ett komplement till de regler som framgår av Allmänna Villkor.

Klicka här för att komma till sidan för verktyg och instruktioner där du kan ladda ner dokumentet.

Har du frågor eller funderingar kring dokumentets innehåll är du välkommen att kontakta din projektledare, eller mejla oss på info@vattenkraftensmiljofond.se.