close

Gör din praktik hos Vattenkraftens Miljöfond!

9 februari, 2022

Fonden söker nu genom Miljöbron Väst en praktikant för att hjälpa till med uppföljningen av domstolsprövningarna inom NAP-processen.

Den huvudsakliga uppgiften blir att samla in, kategorisera och analysera kvalitativa och kvantitativa data från de domstolsansökningar som har lämnats in till domstol. Vi önskar ta reda på vad prövningarna avser och vad verksamhetsutövarna yrkar om; om yrkanden överensstämmer med beslut om miljökvalitetsnormer; om ansökningarna skiljer sig mellan olika delar av landet eller mellan olika verksamhetsutövare och hur domstolarna hanterar inkomna ansökningar.

Insamling och analys av materialet ska bidra till att utvärdera och utveckla Fondens roll inom NAP-processen då vi strävar efter ständig förbättring av våra system, våra metoder och i vår relation till branschen.

Mer information och hur du ansöker hittar du på Miljöbrons hemsida.