close

Från oss alla till er alla…

22 december, 2021

2021 har varit ett intensivt år för många, inte minst för de verksamhetsutövare som är först ut i den nationella planen och ska lämna in sina ansökningar till domstol senast den 1 februari 2022.

Fonden har hos sig 56 antagna projekt som enligt den nationella planen ska ha lämnat in sin ansökan till februari 2022. Under hela hösten har det i dessa projekt arbetats idogt med samverkan, utredningar, förprojekteringar och ansökningshandlingar. Verksamhetsutövarna har liksom andra involverade parter visat på stort engagemang i processen för att anpassa vattenkraften till moderna miljövillkor med bibehållen tillgång till fossilfri el.

Vi på Fonden vill rikta ett tack till alla som vi har haft nöjet att arbeta med under det gångna året. Nu tar vi och laddar batterierna över jul och nyår, och ser fram emot ett spännande 2022!

Under högtidshelgerna har många av oss lite extra ledigt och vårt växelnummer håller stängt. Vid brådskande ärenden kan dessa mailas till info@vattenkraftensmiljofond.se, så återkommer vi så snart vi kan.

Från oss alla på Fonden, en riktig god jul och ett gott nytt år!

Teamet på Fonden önskar alla en riktigt god jul!