close

Förtydliganden kring kostnader som ersätts av Fonden

2 juli, 2020

Vi har förtydligat vilka kostnader som Fonden ersätter i dokumentet ”Vad krävs för att få ersättning från Fonden?”.
Detta ersätter det tidigare dokumentet ”Krav på leverantörer och utbetalningsunderlag” och finns att ladda ner här.