close

Fondens remissvar gällande pausen av omprövningarna för moderna miljövillkor

20 december, 2022

Den 18 december lämnade Fonden ett remissvar på Miljödepartementets promemoria Paus av omprövning för moderna miljövillkor.

Vår bedömning är att förslaget inte bedöms ha någon större konsekvens för Vattenkraftens miljöfond. Vi är idag redo att administrera den finansiering av omprövningarna som är överenskommen och vi kommer att vara redo även om ett år. De cirka 100 ansökningar som hunnit lämna in skall under det kommande året fortsatt stöttas av oss, och vi hoppas i nästa fältsäsong att det blir flera anläggningar som då miljöanpassas.

Ett medskick som vi är angelägna att göra är hur viktigt det är att staten under pausen inte minskar anslaget till berörda aktörer som finansieras av allmänna medel, regionala och nationella myndigheter. Det har tagit flera år att nå dit vi är idag och det vore olyckligt om vi i och med pausen tappar det upparbetade tempot och kompetens hos de så viktiga myndigheterna.

Slutligen vill vi även påpeka att det vore bra om regeringen snarast kunde förtydliga vad man avser förändra under det utlysta pausåret. Vad skall göras och av vem? Vattenkraftens Miljöfond finns redo att stötta med framför allt upparbetad kunskap och kontakter i vattenkraften.

Hela Fondens remissvar finner du här.