close

Fonden inspirerar nästa generations talanger

31 januari, 2023

I början av januari besökte Fondens projektledare Sara och Joakim Södra Latins gymnasieskola i Stockholm. Sara och Joakim bjöd på en gästföreläsning och organiserade ett studiebesök vid Turbinbrons vattenkraftverk i Västerås.

Föreläsningen fokuserade på att introducera vattenkraftens möjligheter och utmaningar i Sveriges omställning till ett fossilfritt energisystem samt Fondens roll som finansiär av miljöåtgärder inom vattenkraften. Fonden vill rikta ett stort tack till de engagerade eleverna och lärarna vid Södra Latins gymnasieskola som belyser dessa viktiga frågor i undervisningen, samt ett tack till Mälarenergi som tog sig tid att guida oss runt vid Turbinbron!

Fondens projektledare Sara föreläser om vattenkraftens roll i ett fossilfritt energisystem.
Platsbesök vid vackra Turbinbron i Västerås.