close

En dag med fokus på småskalig vattenkraft

22 mars, 2021

I förra veckan gästade Anders Bard, styrelseledamot i Svensk Vattenkraftförening (SVAF), oss på Fonden för att hålla en heldagsutbildning med fokus på småskaliga vattenkraftverk. Det blev en givande dag som täckte allt från vattenkraftens historiska aspekter till utformning av kraftstationer, underhållsfrågor och effektiviseringspotential.