close

Examensarbeten inom vattenkraft och miljö våren 2021

6 juli, 2021

Under våren har flera intressanta examensarbeten utförts på temat vattenkraft och miljö. Fonden valde att uppmärksamma fyra av dem under ett seminarium på temat kompetensförsörjning med flera miljö- och teknikkonsulter inbjudna. Varje student fick presentera sitt projekt varpå en frågestund följde. Slutligen hölls en gemensam diskussion om branschens kompetensförsörjning inom arbetet med den nationella planen.

Mätningar av vattennivån vid Högsby vattenkraft verk i Emån.

Först hörde vi ett föredrag om undersökningar av minimitappningen vid Högsby vattenkraftverk i Emån genom beräkningar av vattendjup och vattenhastigheter. Därefter presenterades ytterligare en studie i Emån där lax- och öringhabitat karterades med hjälp av höjddata.

Vidare fick vi höra om hydrauliska simuleringar av miljöåtgärder i Ljungan nedströms Skålandammen. Slutligen presenterades strömningsmekaniska beräkningar av utflödet från en av utskovsluckorna på vattenkraftverket i Sikfors, med avseende på smoltens överlevnad.

Högsby vattenkraftverk i Emån.

Ur Fondens perspektiv är samtliga dessa fyra examensarbeten högst relevanta för flera av de miljöutredningar som behöver göras inom arbetet med miljöanpassningen av vattenkraften. Om du vill veta mer om dessa examensarbeten eller komma i kontakt med studenterna är du välkommen att höra av dig till info@vattenkraftensmiljofond.se.

Aktuellt