close

Ett års paus av vattenkraftens omprövningar

12 december, 2022

Idag meddelade regeringen att tidplanen för omprövningarna av de svenska vattenkraftverkens tillstånd planeras att förskjutas med tolv månader. Förslaget kommer att skickas på snabbremiss till berörda instanser under en veckas tid. Därefter sker beredning av ärendet, vilket avses resultera i en förordningsändring som träder i kraft 30 januari 2023.

Detta innebär att de anläggningar som enligt den nationella planen skulle ha lämnat in en ansökan till Mark- och miljödomstolen första februari 2023 med största sannolikhet nu ska lämna in sin ansökan första februari 2024. Alla senare inlämningsdatum skjuts också fram med tolv månader. Enligt regeringen ska pausen användas till att analysera och genomföra eventuella förändringar av den nationella planen.