close

Anna Jivén ny VD för Vattenkraftens Miljöfond

21 mars, 2019

Vattenkraftens Miljöfond med 10 miljarder kronor i kapital etablerar nu sin verksamhet i Göteborg. Genom fonden ska vattenkraften moderniseras och ställas om för att uppfylla kraven i EU:s ramdirektiv för vatten och svenska miljökvalitetsmål. För att leda arbetet med att bygga upp och driva fonden har Anna Jivén rekryterats som VD.

Läs pressmeddelandet här.