close

Uppgifter om din anläggning

För att vi ska ha så bra förutsättningar som möjligt för att stötta dig som verksamhetsutövare behöver vi få in vissa uppgifter om din anläggning. Dessa läggs in i systemet Bubblan i början av projektet. Här förklarar vi hur du tar reda på de uppgifter om din anläggning som kommer från externa källor, såsom flödesdata från SMHI och information från Länsstyrelsens Vatteninformationssystem.

Klicka här för att öppna instruktionerna.

Fick du svar på din fråga?